Keo Lót

KEO LÓT (SƠN LÓT VẠCH KẺ ĐƯỜNG) là loại sơn lót dùng lót cho sơn vạch kẻ đường nhiệt dẻo phản quang. Lớp sơn lót  sẽ kéo dài tuổi thọ và làm tăng độ bám dính cho lớp sơn kẻ đường hoàn thiện

0983451348