MẮT PHẢN QUANG GẮN TRÊN CỘC TIÊU

Mắt phản quang gắn trên cọc tiêu dọc hai bên tuyến đường qua các đoạn thẳng và đoạn cong làm tăng khả năng phản quang của cọc tiêu đến các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến, phát huy tối đa khả năng dẫn hướng.

0983451348