Đinh phản quang

Đinh phản quang có khả năng phát quang khi chiếu đèn xe vào, làm định vị cảnh báo phân làn đường giao thông

Chất liệu: nhôm / mắt phản quang 3m

Kích thước: 100 x 100mm; 110x130mm.

Đinh phản quang nhôm có chân đinh

0983451348