Cuộn rào bảo vệ

Sản phẩm sử dụng làm rào chắn cảnh báo khu vực cấm vào, có sự nguy hiểm. 

Sử dụng trong các công trình đang xây dựng, như nhà cửa, đường bộ và một số công trình khác

 

0983451348