RỌ ĐÁ

Rọ đá thường có hình khối như trụ, vuông, chữ nhật dùng để đựng đá giúp gia cố mái, cầu đường, kênh, kè, làm tường để chắn đất không bị sạt lở, xói mòn do mưa,

0983451348