Mia rút nhôm 5m bắn cao độ dùng cho máy thủy bình

0983451348