Đèn Cảnh Báo

Đèn cảnh báo dùng Năng lượng mặt trời, dùng điện DC 24V, AC 220V, dùng Pin tiểu, Pin đại.

0983451348