BestSeal AC407

Màng chống thấm đàn hồi, gốc xi măng-polymer, hai thành phần

ỨNG DỤNG

Dùng chống thấm các hạng mục như:

  • Sê-nô, sân thượng, ban-công, bồn hoa, sàn mái…trước khi hòan thiện bằng các lọai vật liệu khác.
  • Mặt trong hồ bơi, bể chứa nước sinh họat, sàn, vách, đáy tầng hầm, sàn toa-lét, hố ga…trước khi lát gạch hoặc hòan thiện bề mặt bằng các vật liệu khác.
  • Trụ, dầm, mố móng cầu vượt, cầu cảng…
0983451348