BestLatex R114

Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ – mới

ỨNG DỤNG

BestLatex R114 được ứng dụng cho các lĩnh vực như sau:

  • Lớp hồ dầu (dùng để kết nối hoặc chống thấm)
  • Lớp vữa dặm vá mỏng hoàn thiện bề mặt
  • Lớp vữa trát chống thấm bề mặt
  • Lớp vữa cán sàn chống mài mòn
  • Vữa sửa chữa bê tông
  • Lớp áo chống mài mòn
  • Vữa dán gạch
  • Vữa xây chống thấm
0983451348